Zapytania ofertowe

13.03.2019

Dostawa opon.

13.03.2019 - Zapytanie ofertowe

13.03.2019 - Załącznik

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.03.2019

Dostawa rur.

06.03.2019 - Zapytanie ofertowe

06.03.2019 - Załącznik nr 1 i 2


15.02.2019

Dostawa opon.

15.02.2019 - Zapytanie ofertowe

15.02.2019 - Załącznik

21.02.2019 - Ogłoszenie wyniku postępowania


14.02.2019

Budowa sieci wodociągowej z rur PE o długości łącznej ok. 400 mb przy ul. Sikorskiego i Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą wraz z przyłączami zgodnie z projektami budowlanym i decyzjami o pozwoleniu na budowę Starosty Gorzowskiego nr 137/17 oraz Wojewody Lubuskiego nr 719/17.

14.02.2019 - Zapytanie ofertowe

14.02.2019 - Przedmiar robót

14.02.2019 - Specyfikacja techniczna

14.02.2019 - Formularz ofertowy

14.02.2019 - PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (ZAKRES WŁAŚCIWOŚCI WOJEWODY LUBUSKIEGO). Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5

14.02.2019 -  PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (ZAKRES WŁAŚCIWOŚCI STAROSTY GORZOWSKIEGO). Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5


14.02.2019

Dostawa papieru ksero.

14.02.2019 - Zapytanie ofertowe

14.02.2019 - Załącznik nr 1

26.02.2019 - Wynik postępowania


05.02.2019

Dostawa środków czystości.

05.02.2019 - Zapytanie ofertowe

05.02.2019 - Załącznik nr 1 , załącznik nr 2

18.02.2019 - Ogłoszenie wyniku postępowania


04.02.2019

Dostawa wraz z rozładunkiem wielkogabarytowych bloków betonowych dla potrzeb wykonania 5 boksów magazynowych metodą "na sucho" na teren Bazy Magazynowo-Transpotrowej  na Oś. Leśnym w Kostrzynie nad Odrą.

04.02.2019 - Zapytanie ofertowe

04.02.2019 - Załącznik 1,2załącznik 4

08.02.2019 - Odpowiedzi na zapytania


30.01.2019

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

30.01.2019 - Zapytanie ofertowe

30.01.2019 - Załącznik nr 1 i nr 3

30.01.2019 - Załącznik nr 2

06.02.2019 - Odpowiedzi na zapytania

14.02.2019 - Ogłoszenie wyniku postępowania


26.11.2018 

Dostawa separatora piasku z płuczką na oczyszczalnię ścieków w Kostrzynie nad Odrą.

26.11.2018 - Zapytanie ofertowe

26.11.2018 - Załącznik A

26.11.2018 - Załącznik nr 1 edytowalny

26.11.2018 - zdjęcie nr 1, zdjęcie nr 2, zdjęcie nr 3

07.12.2018 - Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy, poprzedni wzór traci ważność

11.12.2018 - Zamawiający zamieszcza poprawiony wzór umowy, poprzedni wzór umowy traci ważność


15.10.2018

Dostawa rozdzielnic elektrycznych dla bloku biologicznego na oczyszczalni w Kostrzynie nad Odrą.

15.10.2018 - Zapytanie ofertowe

15.10.2018 - Załącznik AZałącznik B

23.10.2018 - Zmienia się treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

                       Nowy termin składania ofert – 5.11.2018 godz. 11:00.

23.10.2018 - Zapytanie ofertowe - aktualizacjawykaz zmian do treści zapytaniazałącznik B - nowy


 

19.09.2018

Przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, w zakresie kontroli okresowej:

- rocznej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt 1. Prawa Budowlanego.

- kontroli w terminie do 30.11.2018r., druga kontrola do 31.05.2019r. obiektu o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 w zakresie i zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa Budowlanego (Targowisko Przygraniczne)

19.09.2018 - Zapytanie ofertowe

19.09.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny

02.10.2018 - Wynik postępowania


 

17.09.2018 

Dostawa separatora piasku z płuczką na oczyszczalnię ścieków w Kostrzynie nad Odrą.

17.09.2018 - Zapytanie ofertowe

17.09.2018 - Załącznik A

17.09.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny

18.09.2018 - Zdjęcie 1 , Zdjęcie 2 , Zdjęcie 3

21.09.2018 - Zmiany do zapytania 

25.09.2018 - Odpowiedzi na zapytania

25.09.2018 - Nowy formularz ofertowy - edytowalny

25.09.2018 - Wzór umowy - nowy

05.10.2018 - Unieważnienie postępowania


 

06.09.2018

Dostawa soli drogowej.

06.09.2018 - Zapytanie ofertowe

06.09.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny

26.09.2018 - Wynik postępowania


 

31.08.2018

Dostawa kompresora.

31.08.2018 - Zapytanie ofertowe

31.08.2018 - Załącznik nr 1 i 2 - edytowalny

04.09.2018 - Przedłużenie terminu składania ofert

06.09.2018 - Odpowiedzi na zapytania

18.09.2018 - Wynik postępowania


 

30.08.2018

Część 1. Dostawa pługa do nośnika narzędzi BCS Invictus K600 AR,

Część 2. Dostawa posypywarki do nośnika narzędzi BCS Invictus K600 AR.

30.08.2018 - Zapytanie ofertowe

31.08.2018 - Załącznik nr 1 i 2 - edytowalny

18.09.2018 - Wynik postępowania


 

24.08.2018

1. Budowa sieci kanalizacyjnej o długości ok. 195m i wodociągowej o długości ok. 217m w rejonie ul. Orła Białego w Kostrzynie nad Odrą,

2. Budowa sieci kanalizacyjnej o długości 163m i wodociągowej o długości ok. 250m w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą.

24.08.2018 - Zapytanie ofertowe

24.08.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny

24.08.2018 - Przedmiar Jana Pawła II , Przedmiar Orła Białego

24.08.2018 - Specyfikacja techniczna Jana Pawła II, Specyfikacja techniczna Orła Białego

24.08.2018 - Projekt budowlany Jana Pawła II , Projekt budowlany Orła Białego  Pliki spakowane .rar

31.08.2018 - Odpowiedzi na zapytania

17.09.2018 - Wynik postępowania


 

21.08.2018

Renowacja rurociągu tłocznego DN300 z przepompowni przy ul. Niepodległości do oczyszczalni ścieków przy ul. Włoskiej w Kostrzynie nad Odrą:

21.08.2018 - Zapytanie ofertowe

21.08.2018 - Specyfikacja techniczna

21.08.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny

21.08.2018 - Rysunek 1, Rysunek 2, Rysunek 3

31.08.2018 - Odpowiedzi na zapytania 1

31.08.2018 - Nowy formularz - edytowalny

03.09.2018 - Poprawiony załącznik nr 3

05.09.2018 - Odpowiedzi na zapytania 2

06.09.2018 - Zmiana treści zapytania

17.09.2018 - Wynik postępowania


 

24.07.2018

Dostawa 3 fabrycznie nowych węzłów cieplnych:

24.07.2018 - Zapytanie ofertowe

24.07.2018 - Warunki techniczne

24.07.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny

02.08.2018 - Wynik postępowania


 

06.07.2018

Budowa sieci kanalizacyjnej o długości ok. 195m i wodociągowej o długości ok. 217m w rejonie ul. Orła Białego w Kostrzynie nad Odrą:

06.07.2018 - Zapytanie ofertowe

06.07.2018 - Specyfikacja techniczna

06.07.2018 - Przedmiar

06.07.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny


 

20.06.2018 

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego GZ 50 na potrzeby 6 punktów poboru w ilości łącznej 1.100.000 kWh w okresie 01.09.2018 – 31.08.2019:

20.06.2018 - Zapytanie ofertowe

20.06.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny

26.06.2018 - Odpowiedzi na zapytania

02.07.2018 - Wynik postępowania

Wytworzył:
Udostępnił:
Hubert Sańczyk
(2018-06-20 09:05:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Szymański
(2019-03-13 14:16:47)