Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa spółki jest:

a) 37, 00, Z, - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

b) 36, 00 Z, - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

c) 68, 32, Z, - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

d) 81, 30, Z, - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

e) 38, 11, Z, - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

f) 42, 21, Z, - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

g) 68, 20, Z, - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

h) 81, 10, Z, - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

i) 38, 32, Z, - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

j) 81, 21, Z, - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Wytworzył:
Udostępnił:
Szymański Robert
(2016-05-31 09:22:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymański Robert
(2016-05-31 09:46:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki