Zapytania ofertowe

Zapraszamy na naszą platformę zakupową, kliknij TUTAJ


24.11.2020

Wykonanie projektu elektrycznego wraz z prefabrykacją i dostawą nowej rozdzielnicy RGnN do budynku biurowca MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.
 
24.11.2020 - Zapytanie ofertowe
 

23.10.2020

Dostawa soli drogowej.

23.10.2020 - Zapytanie ofertowe

23.10.2020 - Załącznik nr 1

23.10.2020 - Załącznik nr 2

06.11.2020 - Ogłoszenie o wyniku postępowania


13.10.2020

Dostawa fabrycznie nowej posypywarki do pojazdu typu pickup do pracy z solą drogową, mieszanką soli drogowej z piaskiem oraz piaskiem.

13.10.2020 - Zapytanie ofertowe

13.10.2020 - Załącznik

20.10.2020 - Odpowiedzi na zapytania

20.10.2020 - Informacja oraz załącznik

23.10.2020 - Wynik postępowania


21.09.2020

Sukcesywna dostawa posiłków profilaktycznych – dań gotowych i zup.

21.09.2020 - Zapytanie ofertowe

21.09.2020 - Załącznik

05.10.2020 - Wynik postępowania


14.09.2020

Dostawa materiałów preizolowanych – zgodnie z załącznikiem nr 2 i na warunkach określonych w załączniku nr 1.

14.09.2020 - Zapytanie ofertowe

14.09.2020 - Załącznik 1,2

17.09.2020 - Odpowiedzi na zapytania

23.09.2020 - Wynik postępowania


14.09.2020

Rada Nadzorcza Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2020, 2021.

14.09.2020 - Zapytanie ofertowe

14.09.2020 - SIWZ

14.09.2020 - Załącznik nr 1

14.09.2020 - Załącznik nr 2


07.09.2020

Projekt elektryczny nowej rozdzielnicy RGnN w budynku Biurowca MZK przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą.

07.09.2020 - Zapytanie ofertowe

07.09.2020 - Załącznik 1,2,3

07.09.2020 - Załącznik (plik ZIP)

23.09.2020 - Unieważnienie postępowania


31.08.2020

Dostawa opon.

31.08.2020 - Zapytanie ofertowe

31.08.2020 - Załącznik

09.09.2020 - Wynik postępowania


19.08.2020

Przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych.

19.08.2020 - Zapytanie ofertowe

19.08.2020 - Załącznik nr 1

27.08.2020 - Modyfikacja załącznika nr 2

27.08.2020 - Zmodyfikowany załącznik nr 2 (edytowalny)

14.09.2020 - Wynik postępowania


18.08.2020

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji, spełniającego wymagania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

18.08.2020 - Zapytanie ofertowe

18.08.2020 - Załączniki

27.08.2020 - Odpowiedzi na zapytania

27.08.2020 - Zmodyfikowane załączniki 1,2,3

04.09.2020 - Odpowiedź na zapytanie

16.09.2020 - Unieważnienie postępowania


07.08.2020

Dobór, dostawa i montaż napędu oraz koła zgarniacza osadnika wtórnego oraz napędu prasy skratek, na obiektach oczyszczalni ścieków.

07.08.2020 - Zapytanie ofertowe

07.08.2020 - Załącznik

07.08.2020 - Formularz ofertowy

12.08.2020 - Modyfikacja zapisów zapytania ofertowego

12.08.2020 - Formularz ofertowy (po modyfikacji)


30.07.2020

Projekt elektryczny nowej rozdzielnicy RGnN w budynku Biurowca MZK przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą.

30.07.2020 - Zapytanie ofertowe

30.07.2020 - Załącznik

05.08.2020 - Załącznik nr 4


15.07.2020

Dostawa węzła cieplnego o mocy c.o. 92 kW, c.w.u. 100kW.

15.07.2020 - Zapytanie ofertowe

15.07.2020 - Formularz ofertowy

15.07.2020 - Warunki techniczne

20.07.2020 - Odpowiedzi na zapytania

23.07.2020 - Wynik postępowania


08.07.2020

Dostawa reflektometru.

08.07.2020 - Zapytanie ofertowe

08.07.2020 - Formularz

15.07.2020 - Wynik


29.06.2020

Sporządzenie 2 projektów dla potrzeb wykonania sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą:

Zadanie 1: przyłącze do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Niepodległości w Kostrzynie nad Odrą

Zadanie 2: sieć ciepłownicza z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Kwiatowej w Kostrzynie nad Odrą budynek A, budynek B.

19.06.2020 - Zapytanie ofertowe

19.06.2020 - Warunki techniczne przyłącza budynek OPS

19.06.2020 - Mapa poglądowa przyłącza Oś. Kwiatowe

19.06.2020 - Mapa poglądowa przyłącze OPS

19.06.2020 - Warunki techniczne przyłącza Oś Kwiatowe A

19.06.2020 - Warunki techniczne przyłącza Oś Kwiatowe B

19.06.2020 - Załącznik nr 1

22.06.2020 - Zmiana terminu realizacji

25.06.2020 - Modyfikacja treści zapytania

25.06.2020 - Nowy formularz ofertowy

08.07.2020 - Wynik postępowania


17.06.2020

Dostawy gazu ziemnego wysokometanowego GZ-50.

17.06.2020 - Zapytanie ofertowe

17.06.2020 - Formularz ofertowy - edytowalny

22.06.2020 - Odpowiedzi na zapytania

22.06.2020 - Formularz ofertowy - nowy

08.07.2020 - Wynik postępowania


28.05.2020

Serwis urządzeń firmy HACH LANGE zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Włoskiej 6 oraz na Zbiornikach Wody na Wzgórzu Grudzia w Kostrzynie nad Odrą.

28.05.2020 - Zapytanie ofertowe

28.05.2020 - Formularz ofertowy - edytowalny


22.05.2020

Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ulic: Sikorskiego/Mickiewicza/Osiedlowa do ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą, zgodnie z projektami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót zwaną dalej STWiOR.

22.05.2020 - Zapytanie ofertowe

22.05.2020 - Opis techniczny, przedmiar robót, specyfikacje techniczne

22.05.2020 - Załącznik 1załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7, załącznik 8, załącznik 9 edytowalny

02.06.2020 - Odpowiedzi na zapytania

02.06.2020 - Kopie dokumentów - w pliku .rar 26 załączników 

04.06.2020 - Odpowiedzi na zapytania 2

08.06.2020 - Modyfikacja zapisów zapytania

18.06.2020 - Wynik postępowania


14.05.2020

Dostawa fabrycznie nowego węzła cieplnego.

14.05.2020 - Zapytanie ofertowe

14.05.2020 - Załącznik nr.1  ,  załącznik nr.3

21.05.2020 - Odpowiedzi na zapytania

28.05.2020 - Wynik postępowania

 


29.04.2020

Dostawa fabrycznie nowych 4 mieszadeł wolnoobrotowych do komory nitryfikacji na oczyszczalni ścieków w Kostrzynie nad Odrą.

 

29.04.2020 - Zapytanie ofertowe

29.04.2020 - Załącznik - formularz edytowalny

29.04.2020 - Rzut komory nitryfikacji

12.05.2020 - Odpowiedzi na zapytania

08.06.2020 - Informacja

 


27.04.2020

Serwis urządzeń firmy HACH LANGE zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Włoskiej 6 oraz na Zbiornikach Wody na Wzgórzu Grudzia w Kostrzynie nad Odrą.

 

27.04.2020 - Zapytanie ofertowe

27.04.2020 - Załącznik - formularz edytowalny

28.05.2020 - unieważnione 


06.04.2020

Wykonanie i dostawa worków na odpady z tworzywa LD-PE i nadrukiem, w okresie 12 m-cy.

 

06.04.2020 - Zapytanie ofertowe

06.04.2020 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


25.03.2020

Deratyzacja.

 

25.03.2020 - Zapytanie ofertowe

25.03.2020 - Załącznik

06.04.2010 - Ogłoszenie wyniku postępowania


06.03.2020

Dostawa pojazdu dla grupy wodomierzowej.

 

06.03.2020 - Zapytanie ofertowe

06.03.2020 - Formularz ofertowy

16.03.2020 - Odpowiedzi na zapytania

16.03.2020 - Formularz ofertowy - wersja poprawiona

19.03.2020 - Odpowiedzi na zapytania

19.03.2020 - Termin składania ofert – 25.03.2020 r. godz. 10:00


28.02.2020

Usługi pocztowe.

 

28.02.2020 - Zapytanie ofertowe

28.02.2020 - Formularz cenowy

28.02.2020 - Załącznik 1,3

05.03.2020 - Odpowiedzi na zapytania

05.03.2020 - Formularz cenowy aktualny

12.03.2020 - Ogłoszenie wyniku postępowania


25.02.2020

Dostawa środków czystości.

 

25.02.2020 - Zapytanie ofertowe

25.02.2020 - Załącznik nr 1 , załącznik nr 2

17.03.2020 - Ogłoszenie wyniku postępowania


12.02.2020

Projekt sieci wodociągowej w rejonie ulic Leśna, Polna, Tartaczna.

 

12.02.2020 - Zapytanie ofertowe

12.02.2020 - Załącznik graficzny nr 1, załącznik graficzny 2

12.02.2020 - Wytyczne do projektowania

12.02.2020 - Oferta załącznik edytowalny


12.02.2020

Projekt modernizacji kotłowni na gaz płynny oraz budowy sieci rozdzielczej niskoparametrowej na terenie oczyszczalni ścieków.

 

12.02.2020 - Zapytanie ofertowe

12.02.2020 - Warunki techniczne

12.02.2020 - Schemat sieci

12.02.2020 - Oferta załącznik edytowalny


10.02.2020

Dostawa papieru.

 

10.02.2020 - Zapytanie ofertowe

10.02.2020 - Załącznik nr 1 edytowalny

18.02.2020 - Modyfikacja treści zapytania

18.02.2020 - Zmodyfikowany załącznik nr 1

25.02.2020 - Ogłoszenie wyniku postępowania


15.01.2020

Dostawa przyczepy do przewozu kontenerów rolkowych zgodnych z normą DIN 30722.

 

15.01.2020 - Zapytanie ofertowe

15.01.2020 - Załącznik

21.01.2020 - Odpowiedzi na zapytania

28.01.2020 - Ogłoszenie wyniku postępowania


18.12.2019

Dostawa opon.

 

18.12.2019 - Zapytanie ofertowe

18.12.2019 - Załącznik

20.12.2019 - Ogłoszenie wyniku postępowania


10.12.2019

Dostawa obuwia zawodowego i bezpiecznego w pracy.

 

10.12.2019 - Zapytanie ofertowe

10.12.2019 - Załącznik nr 1

10.12.2019 - Załącznik nr 2

23.12.2019 - Ogłoszenie wyniku postępowania


10.12.2019

Dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.

 

10.12.2019 - Zapytanie ofertowe

10.12.2019 - Załącznik nr 1

10.12.2019 - Załącznik nr 2

10.12.2019 - Załącznik nr 3

23.12.2019 - Ogłoszenie wyniku postępowania


06.11.2019

Dostawa mieszadeł wolnoobrotowych.

 

06.11.2019 - Zapytanie ofertowe

06.11.2019 - Formularz ofertowy

06.11.2019 - Rzut komory nitryfikacji

15.11.2019 - Odpowiedzi na zapytania

15.11.2019 - Formularz ofertowy - nowy

20.11.2019 - Informacja o unieważnieniu postępowania


30.10.2019

Dostawa fabrycznie nowej lub używanej kosiarki samojezdnej, bijakowej.
 
 
30.10.2019 - Zapytanie ofertowe
 
30.10.2019 - Załącznik nr 1 i 2
 
 

30.10.2019

Dostawa przyczepy do przewozu kontenerów rolkowych zgodnych z normą DIN 30722.

 

30.10.2019 - Zapytanie ofertowe

30.10.2019 - Załącznik nr 1


09.10.2019

Świadczenie usług telekomunikacyjnych.

 

09.10.2019 - Zapytanie ofertowe

09.10.2019 - Załącznik nr 1 i 4

17.10.2019 - Odpowiedzi na zapytania

17.10.2019 - Zmodyfikowany załącznik nr 1

24.10.2019 - Wynik postępowania


27.09.2019

Dostawa soli drogowej.

 

27.09.2019 - Zapytanie ofertowe

27.09.2019 - Załącznik nr 1

08.10.2019 - Wynik postępowania


22.08.2019

Kontrole obiektów budowlanych.

 

22.08.2019 - Zapytanie ofertowe

22.08.2019 - Załącznik nr 1

27.08.2019 - Odpowiedzi na zapytania

28.08.2019 - Odpowiedzi na zapytania 

29.08.2019 - Odpowiedzi na zapytania

10.09.2019 - Wynik postępowania


11.07.2019

Dostawa gazu ziemnego GZ 50.

 

11.07.2019 - Zapytanie ofertowe

11.07.2019 - Formularz ofertowy

16.07.2019 - Odpowiedzi na zapytania


14.05.2019

Budowa sieci wodociągowej z rur PE o długości ok. 1100 mb przy ul. Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą wraz z przyłączami o długości ok. 14,5 mb, zgodnie z projektami budowlanymi i decyzjami o po-zwoleniu na budowę Starosty Gorzowskiego oraz Wojewody Lubuskiego.

 

14.05.2019 - Zapytanie ofertowe

14.05.2019 - Formularz ofertowy

14.05.2019 - Przedmiar robót

14.05.2019 - SST-S.01

14.05.2019 - Załączniki (ze względu na liczbę załączników zostały one spakowane w plik Załączniki.rar)

22.05.2019 - Odpowiedzi na zapytania

28.05.2019 - Odpowiedzi na zapytania oraz poprawiony formularz ofertowy


14.05.2019

System parkingowy (etap 1)

 

14.05.2019 - Zapytanie ofertowe

14.05.2019 - Mapka

14.05.2019 - Formularz ofertowy (wstępny)


12.04.2019

Dostawa przyczepy do przewozu kontenerów rolkowych zgodnych z normą DIN 30722.

 

12.04.2019 - Zapytanie ofertowe

12.04.2019 - Załączniki nr 1


10.04.2019

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki.

 

10.04.2019 - Zapytanie ofertowe

10.04.2019 - Załączniki nr 1 i nr 2 - wersja edytowalna

12.04.2019 - Odpowiedzi na zapytania


02.04.2019

Dostawa prasokontenera do odpadów komunalnych, fabrycznie nowego.

 

02.04.2019 - Zapytanie ofertowe

02.04.2019 - Formularz ofertowy


26.03.2019

Wykonanie zabudowy wywrotki do zbiórki odpadów segregowanych (plastik, papier, szkło) na bazie pojazdu MAN TGL 12.180.

 

26.03.2019 - Zapytanie ofertowe

26.03.2019 - Załącznik nr 1

28.03.2019 - Zdjęcie pojazdu

02.04.2019 - Informacja Zamawiającego

11.04.2019 - Informacja Zamawiającego


26.03.2019

Wykonanie deratyzacji w budynkach i obiektach Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o.

 

26.03.2019 - Zapytanie ofertowe

26.03.2019 - Załącznik nr 1

28.03.2019 - Ogłoszenie wyniku postępowania


26.03.2019

Wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar do dwóch pomieszczeń biurowych.

 

26.03.2019 - Zapytanie ofertowe

26.03.2019 - Formularze - wersja edytowalna


25.03.2019

Wykonanie i dostawa worków na odpady z tworzywa LD-PE i nadrukiem, w okresie 12 m-cy.

 

25.03.2019 - Zapytanie ofertowe

25.03.2019 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna

28.03.2019 - Odpowiedzi na zapytania


20.03.2019

Budowa sieci wodociągowej z rur PE o długości łącznej ok. 1030 mb w ul. Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę nr 504/15.

 

20.03.2019 - Zapytanie ofertowe

20.03.2019 - Załącznik nr 1 i nr 2

20.03.2019 - Projekt budowlany

20.03.2019 - Przedmiar robót

20.03.2019 - Plan zagospodarowania

20.03.2019 - Profil, część 1

20.03.2019 - Profil, część 2

20.03.2019 - Profil, część 3

20.03.2019 - Schematy montażowe wodociągowe

09.04.2019 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


20.03.2019

Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Jaśminowej w Kostrzynie nad Odrą o przebiegu wg. załączonego szkicu, o dł. około 1500 mb.

 

20.03.2019 - Zapytanie ofertowe

20.03.2019 - Załącznik nr 1 i nr 2

20.03.2019 - Załącznik nr 4

20.03.2019 - Podkład geodezyjny 1

20.03.2019 - Podkład geodezyjny 2

20.03.2019 - Podkład geodezyjny 3

21.03.2019 - Podkład geodezyjny 4

01.04.2019 - Odpowiedzi na zapytania

08.04.2019 - Ogłoszenie wyniku postępowania


19.03.2019

Wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego dla potrzeb przebudowy magistrali ciepłowniczej DN 250 z technologii tradycyjnej (kanały ciepłownicze) na preizolowaną o dł. 1480 mb położonej w miejscowości Kostrzyn nad Odrą w ul. Niepodległości i Gorzowskiej (odcinek pomiędzy komorą K2 i K7)

 

19.03.2019 - Zapytanie ofertowe

19.03.2019 - Załącznik nr 1 i nr 2

19.03.2019 - Załącznik nr 5


13.03.2019

Dostawa opon.

 

13.03.2019 - Zapytanie ofertowe

13.03.2019 - Załącznik

26.03.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________________________________________________________________________________

06.03.2019

Dostawa rur.

 

06.03.2019 - Zapytanie ofertowe

06.03.2019 - Załącznik nr 1 i 2

19.03.2019 - Ogłoszenie wyniku postępowania


15.02.2019

Dostawa opon.

 

15.02.2019 - Zapytanie ofertowe

15.02.2019 - Załącznik

21.02.2019 - Ogłoszenie wyniku postępowania


14.02.2019

Budowa sieci wodociągowej z rur PE o długości łącznej ok. 400 mb przy ul. Sikorskiego i Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą wraz z przyłączami zgodnie z projektami budowlanym i decyzjami o pozwoleniu na budowę Starosty Gorzowskiego nr 137/17 oraz Wojewody Lubuskiego nr 719/17.

 

14.02.2019 - Zapytanie ofertowe

14.02.2019 - Przedmiar robót

14.02.2019 - Specyfikacja techniczna

14.02.2019 - Formularz ofertowy

14.02.2019 - PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (ZAKRES WŁAŚCIWOŚCI WOJEWODY LUBUSKIEGO). Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5

14.02.2019 -  PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (ZAKRES WŁAŚCIWOŚCI STAROSTY GORZOWSKIEGO). Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5


14.02.2019

Dostawa papieru ksero.

 

14.02.2019 - Zapytanie ofertowe

14.02.2019 - Załącznik nr 1

26.02.2019 - Wynik postępowania


05.02.2019

Dostawa środków czystości.

 

05.02.2019 - Zapytanie ofertowe

05.02.2019 - Załącznik nr 1 , załącznik nr 2

18.02.2019 - Ogłoszenie wyniku postępowania


04.02.2019

Dostawa wraz z rozładunkiem wielkogabarytowych bloków betonowych dla potrzeb wykonania 5 boksów magazynowych metodą "na sucho" na teren Bazy Magazynowo-Transpotrowej  na Oś. Leśnym w Kostrzynie nad Odrą.

 

04.02.2019 - Zapytanie ofertowe

04.02.2019 - Załącznik 1,2załącznik 4

08.02.2019 - Odpowiedzi na zapytania

08.04.2019 - Ogłoszenie wyniku postępowania


30.01.2019

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

30.01.2019 - Zapytanie ofertowe

30.01.2019 - Załącznik nr 1 i nr 3

30.01.2019 - Załącznik nr 2

06.02.2019 - Odpowiedzi na zapytania

14.02.2019 - Ogłoszenie wyniku postępowania


26.11.2018 

Dostawa separatora piasku z płuczką na oczyszczalnię ścieków w Kostrzynie nad Odrą.

26.11.2018 - Zapytanie ofertowe

26.11.2018 - Załącznik A

26.11.2018 - Załącznik nr 1 edytowalny

26.11.2018 - zdjęcie nr 1, zdjęcie nr 2, zdjęcie nr 3

07.12.2018 - Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy, poprzedni wzór traci ważność

11.12.2018 - Zamawiający zamieszcza poprawiony wzór umowy, poprzedni wzór umowy traci ważność


15.10.2018

Dostawa rozdzielnic elektrycznych dla bloku biologicznego na oczyszczalni w Kostrzynie nad Odrą.

15.10.2018 - Zapytanie ofertowe

15.10.2018 - Załącznik AZałącznik B

23.10.2018 - Zmienia się treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

                       Nowy termin składania ofert – 5.11.2018 godz. 11:00.

23.10.2018 - Zapytanie ofertowe - aktualizacjawykaz zmian do treści zapytaniazałącznik B - nowy


 

19.09.2018

Przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, w zakresie kontroli okresowej:

- rocznej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt 1. Prawa Budowlanego.

- kontroli w terminie do 30.11.2018r., druga kontrola do 31.05.2019r. obiektu o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 w zakresie i zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa Budowlanego (Targowisko Przygraniczne)

19.09.2018 - Zapytanie ofertowe

19.09.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny

02.10.2018 - Wynik postępowania


 

17.09.2018 

Dostawa separatora piasku z płuczką na oczyszczalnię ścieków w Kostrzynie nad Odrą.

17.09.2018 - Zapytanie ofertowe

17.09.2018 - Załącznik A

17.09.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny

18.09.2018 - Zdjęcie 1 , Zdjęcie 2 , Zdjęcie 3

21.09.2018 - Zmiany do zapytania 

25.09.2018 - Odpowiedzi na zapytania

25.09.2018 - Nowy formularz ofertowy - edytowalny

25.09.2018 - Wzór umowy - nowy

05.10.2018 - Unieważnienie postępowania


 

06.09.2018

Dostawa soli drogowej.

06.09.2018 - Zapytanie ofertowe

06.09.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny

26.09.2018 - Wynik postępowania


 

31.08.2018

Dostawa kompresora.

31.08.2018 - Zapytanie ofertowe

31.08.2018 - Załącznik nr 1 i 2 - edytowalny

04.09.2018 - Przedłużenie terminu składania ofert

06.09.2018 - Odpowiedzi na zapytania

18.09.2018 - Wynik postępowania


 

30.08.2018

Część 1. Dostawa pługa do nośnika narzędzi BCS Invictus K600 AR,

Część 2. Dostawa posypywarki do nośnika narzędzi BCS Invictus K600 AR.

30.08.2018 - Zapytanie ofertowe

31.08.2018 - Załącznik nr 1 i 2 - edytowalny

18.09.2018 - Wynik postępowania


 

24.08.2018

1. Budowa sieci kanalizacyjnej o długości ok. 195m i wodociągowej o długości ok. 217m w rejonie ul. Orła Białego w Kostrzynie nad Odrą,

2. Budowa sieci kanalizacyjnej o długości 163m i wodociągowej o długości ok. 250m w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą.

24.08.2018 - Zapytanie ofertowe

24.08.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny

24.08.2018 - Przedmiar Jana Pawła II , Przedmiar Orła Białego

24.08.2018 - Specyfikacja techniczna Jana Pawła II, Specyfikacja techniczna Orła Białego

24.08.2018 - Projekt budowlany Jana Pawła II , Projekt budowlany Orła Białego  Pliki spakowane .rar

31.08.2018 - Odpowiedzi na zapytania

17.09.2018 - Wynik postępowania


 

21.08.2018

Renowacja rurociągu tłocznego DN300 z przepompowni przy ul. Niepodległości do oczyszczalni ścieków przy ul. Włoskiej w Kostrzynie nad Odrą:

21.08.2018 - Zapytanie ofertowe

21.08.2018 - Specyfikacja techniczna

21.08.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny

21.08.2018 - Rysunek 1, Rysunek 2, Rysunek 3

31.08.2018 - Odpowiedzi na zapytania 1

31.08.2018 - Nowy formularz - edytowalny

03.09.2018 - Poprawiony załącznik nr 3

05.09.2018 - Odpowiedzi na zapytania 2

06.09.2018 - Zmiana treści zapytania

17.09.2018 - Wynik postępowania


 

24.07.2018

Dostawa 3 fabrycznie nowych węzłów cieplnych:

24.07.2018 - Zapytanie ofertowe

24.07.2018 - Warunki techniczne

24.07.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny

02.08.2018 - Wynik postępowania


 

06.07.2018

Budowa sieci kanalizacyjnej o długości ok. 195m i wodociągowej o długości ok. 217m w rejonie ul. Orła Białego w Kostrzynie nad Odrą:

06.07.2018 - Zapytanie ofertowe

06.07.2018 - Specyfikacja techniczna

06.07.2018 - Przedmiar

06.07.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny


 

20.06.2018 

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego GZ 50 na potrzeby 6 punktów poboru w ilości łącznej 1.100.000 kWh w okresie 01.09.2018 – 31.08.2019:

20.06.2018 - Zapytanie ofertowe

20.06.2018 - Formularz ofertowy - edytowalny

26.06.2018 - Odpowiedzi na zapytania

02.07.2018 - Wynik postępowania

Wytworzył:
Udostępnił:
Sańczyk Hubert
(2018-06-20 09:05:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Sańczyk Hubert
(2021-03-25 08:26:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki