Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.


Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej.


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (46kB)

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.


Wytworzył:
Udostępnił:
Szymański Robert
(2008-12-16 13:25:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymański Robert
(2010-06-21 08:21:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki